• Szkoła Podstawowa, Feliksów - 227,60 zł

   

    Rada Pedagogiczna wraz z Panią Dyrektor Katarzyną Mechecką i uczniami Szkoły Podstawowej w Feliksowie z ogromną ciekawością i dużym zaangażowaniem przystąpiliśmy do akcji fundacji Kasisi pod hasłem „Ozłacamy Kasisi”.

   W tygodniu poprzedzającym finał akcji odbyły się lekcje i prezentacje dotyczące Zambii, Domu Dziecka w Kasisi oraz funkcjonowania Funadcji Kasisi.

    Podczas zajęć promujących fundację i projekt „Ozłacamy Kasisi” nasi uczniowie odbyli wirtualną podróż  do Afryki. Wspólnie szukaliśmy na mapie Afryki Zambii i wioski Kasisi.  Naszych uczniów bardzo poruszyły informacje o życiu ich rówieśników w Zambii i historie dzieci z Domu Dziecka w Kasisi. Dzieciaki podczas przedstawionej prezentacji o działalności fundacji i o informacjach dotyczących długofalowych projektów tj:”Adoptuj z sercem”, „Spiżarnia dla Kasisi”, „Garaż” oraz „Rozpieszczalnik dla Kasisi”, chętnie włączały się w dyskusje, zadając wiele pytań.

  Idea „crowdfundingu” zaprezentowana podczas warsztatów dla młodszych dzieci uświadomiła im, że jedna mała fasolka nic nie znaczy, ale gdy zbierzemy od wszystkich dzieci fasolki to już jest porcja. Wówczas jeden z pierwszaków podsumował znanym przysłowiem „ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka”. Starsi uczniowie naszej szkoły doświadczali idei „crowdfundingu”, poprzez ilość małej kwoty pieniędzy za którą sami nic nie kupią, ale po zebraniu się mogli kupić chleb, jabłko czy bułkę i zobaczyli, że „ w małych gestach, wielka siła”.

    Podsumowaniem akcji było obejrzenie prezentacji finałowej i zbiórka drobnych złotówek oraz prezentacja przez liderów plakatów, komiksów i haseł promujących „crowdfunding”. Przygotowany quiz przez koordynatora dotyczący wiedzy o fundacji Kasisi wypadł rewelacyjnie. Wszyscy uczniowie naszej szkoły przekonali się jak łatwe może być pomaganie i jak świetnie przy tym można się - bawiąc zdobywać wiedzę. Z czystą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że nasze działania edukacyjne dotyczące akcji „Ozłacamy Kasisi” przyniosły spektakularne działanie naszych uczniów poprzez wspaniałe prace plastyczne, które wykonali.

   

  Partners