• Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, Podmokle Małe - 497,81 zł

    Ostatnie dwa tygodnie nasza szkoła żyła akcją zbiórki drobniaków dla podopiecznych Fundacji Kasisi. Już 2 tygodnie temu zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia o Afryce, Zambii i Domu Dziecka w Kasisi. Uczniowie zapoznali się z działaniami Fundacji, poznali życie codzienne swoich rówieśników, zobaczyli także ile Fundacja już zdążyła zrobić. Uczniowie każdej klasy wykonali prace plastyczne, które przybliżyły im losy niektórych wychowanków Domu Dziecka. Wszystkie te prace zostały zaprezentowane podczas Wielkiego Finału „Ozłacamy Kasisi”. Duże wrażenie na naszych uczniach wzbudził również fakt, że jedna rodzina w Zambii jest w stanie przeżyć jeden dzień za niespełna 5 zł. Dzieci w naszej szkole zapoznały się także z ideą crowdfundingu, a hitem stały się potoczne zwroty po zambijsku. Zajęcia o Kasisi zostały również przedstawione naszym przedszkolakom, które z wielkim zainteresowaniem słuchały o Fundacji.

    Dnia 16 czerwca zaangażowani w projekt  liderzy przygotowali prezentację podsumowującą akcję. Jeszcze raz wszyscy uczniowie i nauczyciele przekonali się jak wielka siła może tkwić w małych gestach, oraz że liczy się nie tylko pomoc finansowa, ale również dobra myśl.

     

    Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że również my mogliśmy pomóc wywołać uśmiech na twarzach dzieci w Kasisi

    Partners