• Wolontariat Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina, Skórzewo - 849,5 zł

  Akcja „Ozłacamy Kasisi” przeprowadzona została w naszej Szkole w trzech etapach.                               

  I etap – odbył się w czasie festynu szkolnego, 30 maja 2015r. Wolontariusze przygotowali gazetkę informującą o działalności Fundacji Kasisi oraz o akcji „Ozłacamy Kasisi”. Wykonali też drobne gadżety, które oferowaliśmy w zamian za wsparcie dzieci z domu dziecka. Symbolem reklamującym akcję była własnoręcznie wykonana zeberka oraz dziewczynka                  z Zambii.  Wszystko to wraz z ulotkami o Fundacji znalazło się na specjalnym stoisku wolontariatu. W czasie festynu wolontariusze zbierali do puszek drobne pieniądze.

  II etap miał charakter edukacyjny – Wolontariusze przygotowali prezentację na temat Domu Dziecka w Kasisi. W wybranych klasach przeprowadzone zostały zajęcia, w czasie których uczniowie mieli okazję poznać warunki życia dzieci w Zambii, uczyły się wybranych zwrotów  z języka lokalnego, obejrzały zdjęcia, prezentację i filmiki dotyczące Domu Dziecka w Kasisi.               W grupach wykonywały plakaty mające na celu porównanie Polski i Zambii, wykonywały wraz z opisem logo Fundacji Kasisi, zapoznawały się z historiami dzieci a następnie zastanawiały się w jaki sposób można spełniać ich marzenia i wykonywały odpowiednie karty. Wszyscy dowiedzieli się też, na czym polega idea crowdfundingu. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał ulotkę Fundacji.

  III etap – Finał Akcji „Ozłacamy Kasisi”. 16 czerwca w holu Szkoły wolontariusze przygotowali gazetkę i wystawę wykonanych przez uczniów prac. Przedstawiona została prezentacja           nt. działalności Fundacji Kasisi i Domu Dziecka w Kasisi. Przy specjalnie przygotowanym stoisku wolontariusze oferowali „ złote guziki na szczęście” oraz rozprowadzali ulotki fundacji i zbierali pieniądze do puszek. Następnego dnia puszki zostały otwarte w obecności Dyrektora Szkoły i dwóch wolontariuszek. Uzbieraliśmy kwotę 849 złoty 50 groszy.

  Na adres Fundacji Kasisi przesyłamy „złoty guziczek na szczęście” i nasz symbol akcji – własnoręcznie wykonaną przez wolontariuszy afrykańską dziewczynkę.

   

   

   

  Partners