• Szkoła Podstawowa Nr 8, Nowy Sącz - 284,11 zł

    Ze względu na wyjazd kilku klas na wycieczki szkolne, finał akcji „Ozłacamy Kasisi” zorganizowaliśmy 15 czerwca 2015 r. Jesteśmy dumni, że jako jedyna szkoła w Małopolsce Ósemka wsparła fundację Kasisi, włączając się w misję pomocy osieroconym i chorym dzieciom w Zambii.

    Przeprowadzone lekcje edukacyjne na temat Afryki i życia dzieci w Zambii uwrażliwiły uczniów na potrzeby ich afrykańskich rówieśników. Uczniowie chętnie przygotowali piękne plakaty i prezentacje o Zambii, Fundacji Kasisi i jej podopiecznych oraz włączyli się do obchodów Dnia Dziecka Afrykańskiego.

    Zgodnie z ideą Fundacji, akcja pokazała naszym uczniom, że miłość i ciepło relacji międzyludzkich są najlepszym lekarstwem na nieszczęścia i krzywdy. Poprzez przeprowadzoną zbiórkę pokazaliśmy siłę, która tkwi w solidarności małych gestów. Udało nam się uzbierać 284,11 zł. Bardzo się cieszymy, że wzięliśmy udział w tym projekcie i poprzez naszą pracę pomogliśmy dzieciom w Kasisi. Przesyłamy im gorące pozdrowienia z Nowego SączaJ

    Partners