• Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym, Domeck - 205 zł

    Z wielką radością i zaangażowaniem przyjęliśmy w Publicznej Szkole Podstawowej  w Domecku informację o możliwości przyłączenia się do projektu organizowanego przez  fundację KASISI na rzecz pomocy naszym rówieśnikom w Zambii.  Wielki finał akcji odbył się w naszej szkole i przyszkolnym oddziale przedszkolnym 16 czerwca w Dzień Dziecka Afrykańskiego.  Wiele radości sprawiło nam przygotowywanie się  do tego wielkiego dnia. Uczniowie na lekcjach uczniowie mieli szansę zaznajomić się z warunkami życia dzieci na kontynencie afrykańskim, zapoznały się z ideą crownfundingu, a co  najważniejsze żywo zainteresowały się koncepcją pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym dzieciom , co odzwierciedlone było w przeprowadzonej na terenie szkoły i przedszkola „zbiórce drobniaków dla superdzieciaków”.  By dodatkowo zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w organizacji Dziecka Afrykańskiego przygotowano dla nich konkursy wiedzy oraz konkurs plastyczny w celu upowszechnianie wiedzy na temat dzieci świata oraz pomocy humanitarnej. Konkursy oraz zabawy, które zorganizowaliśmy odwoływały się do takich wartości jak przyjaźń, miłość, tolerancja, zasady fair play oraz szacunek dla innych, ukierunkowane były na naukę  empatii, pogłębienie własnej  wrażliwość i odpowiedzialność u dzieci. Młodszym dzieciom pozwalały rozwijać się społecznie i emocjonalnie, poczuć akceptację i zrozumienie. Uczniowie poprzez swoje zaangażowanie poznawali się wzajemnie, swoje mocne strony, oswajali z ekspozycją społeczną, uczyli się akceptacji dla inności i rozumienia uczuć oraz potrzeb innych dzieci.  Mamy nadzieję, że udział w projekcie fundacji Kasisi przyczyni się do wzbudzenia u naszych wychowanków postawy zaangażowania społecznego dla dobra najbardziej potrzebujących.

    Partners