• Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jaszczew - 329,53 zł

  W Zespole Szkolny-Przedszkolnym w Jaszczwi dzień lekcji o Kasisi był dniem bardzo przyjemnym. Uczniowie z entuzjazmem podchodzili do tego co starano się im przekazać. Poznali zasady działania Fundacji Kasisi, życie dzieci w tamtejszym Domu Dziecka. Wiele dzieci chętnie pytało, dociekało. W uczniach widać było dużą ciekawość. Całą społeczność szkolną poruszyła historia dzieciaków. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podchodzili do sprawy bardzo poważnie i z chęcią pomocy. Również rodzicie, do których dodarły ulotki chętnie słuchali historii, którymi dzieliły się ich pociechy. W szkole cały czas poruszano ten temat. Dzielono się przemyśleniami. Nikt nie chciał pozostać obojętny. Każdy chciał włożyć w tą akcję cząstkę siebie. Zdawano sobie sprawę z tego, że każde okazane dobro do nas wróci.

  16 czerwca w Dzień Dziecka Afrykańskiego odbyło się zakończenie akcji. Szkoła została przystrojona w balony. Cała nasza szkoła żyła Kasisi. Po części teoretycznej i po dawce emocji, uczniowie przeszli w czyny. Każdy z pokorą i entuzjazmem dzielił się swoimi pieniążkami. Na twarzach uczniów widać było ogromną radość z pomagania. Ta akcja wiele nas nauczyła i na pewno pozostaną po niej tylko najwspanialsze wspomnienia.

   

  Grupa małych liderów :

  1. Angelika Znój

  2. Kinga Piterak

  3. Damian Orszak

  4. Jakub Znój

  Opiekun: Ksiądz Tadeusz Madej

  Partners