• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5  im. M.Dąbrowskiej w Radomiu - 113 zł

  Do projektu przystąpiliśmy dość późno, bo kurier dostarczył nam paczkę dopiero 5 czerwca, ale z werwą i zapałem zabraliśmy się do działań w naszej szkole.

  Od 8 do 12 czerwca odbywał się w naszej szkole zajęcia, na których  uczniowie zapoznani zostali z ideą działania Fundacji, ideą crowdfundingu , poznali historie dzieci, poznali Zambię, kraj, w którym znajduje się Kasisi. Z  wielkim zaangażowaniem starsi uczniowie wykonywali komiksy, plakaty, ulotki, a młodsi kolorowali logo fundacji i flagę Zambii.

  Przygotowaliśmy również wystawę na temat fundacji Kasisi i akcji „Ozłacamy Kasisi", na bieżąco uzupełnialiśmy ją o prace uczniów, jakie powstawał na różnych zajęciach.

  W akcję włączyli się uczniowie, rodzice i nauczyciele, każdy chciał pomóc dzieciom z Kasisi, zaangażował się Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas.

  W ramach akcji w szkole zorganizowana została zbiórka drobnych monet do puszek.

  W dniu 16 czerwca podczas Wielkiego Finału odbył się przygotowany przez uczniów apel informujący o działalności Fundacji Kasisi.

  Partners