Niezwykłe momenty

https://www.fundacjakasisi.pl/sites/default/files/banner/05_niezywklemomenty.jpg

Siostry w Kasisi są znane z tego, że nie dysponując wielkimi pieniędzmi, wypracowały sobie opinię jednego z najlepiej działających sierocińców w tej części Afryki. Prowadzą dom tak sprawnie i z takim sercem, że mówi się o nim od Kapsztadu po Kongo. Sława tego miejsca sprawia, że do Kasisi trafiają zagraniczni goście. Na archiwalnych zdjęciach odnaleźliśmy wizytującego Kasisi Yasira Arafata. 4 lipca 2012 roku sierociniec odwiedził George W. Bush z małżonką, a miesiąc później, 27 września gościem była księżna Anna. Do Kasisi przyjeżdżają załogi linii lotniczych i różne delegacje zagraniczne odwiedzające Zambię. Wizyty te nie zaowocowały długofalową pomocą dla sierocińca w Kasisi.

20 października 2013 podczas oficjalnej wizyty w Zambii premier Polski Donald Tusk wraz z Małżonką odwiedzili sierociniec w Kasisi. Premier będąc pod wielkim wrażeniem spotkania z dziećmi, siostrami oraz sposobu prowadzenia sierocińca przyznał, że Kasisi stało się jednym z głównych punktów całej zambijskiej wizyty (a później mówił o niej jeszcze wiele razy, m.in. na warszawskim szczycie noblistów). Wymiernym rezultatem tej wizyty był zaukp przez MSZ (z tzw. małych grantów ambasad) 24. akumulatorów backupowych, które pozwalają na to, by prąd był w Kasisi przez cały dzień. Została stworzona także możliwość ubiegania się o podobny grant w następnym roku. Towarzyszący premierowi minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, zobowiązał się pomóc nam udostępniając kontakty do specjalistów, którzy mogą nam pomóc przeprowadzić szczegółowe badania najciężej chorych dzieci i wskazać ludzi, których Siostry będą mogły poprosić o pomoc w dostępie do podstawowych leków, których zapasy się kończą (a nowych dostaw nie będzie, odkąd z Lusaki wyniosło się British Airways).

Skoro mowa o niezwykłych momentach, trzeba wspomnieć, że postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku o nadaniu orderów i odznaczeń s. Mariola Mierzejewska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w niesieniu pomocy dzieciom potrzebującym opieki.

Partnerzy