• Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Goworowo - 459,59 zł

  Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie 
  z wielką radością i zaangażowaniem, a przede wszystkim z ogromną ciekawością, przystąpili do akcji „Ozłacamy Kasisi”.  

  Nagłośniliśmy akcję poprzez stronę internetową szkoły, rozdanie ulotek i radiowęzeł szkolny. W tygodniu poprzedzającym finał odbyły się lekcje poświęcone Zambii i Kasisi 
  w 12 klasach w ramach godziny wychowawczej i religii. Na lekcjach religii, oprócz warsztatów na temat Fundacji, modliliśmy się w intencji dzieci i Sióstr z Kasisi. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. 16 czerwca przeprowadziliśmy w naszej szkole finał akcji w ramach Wielkiego Ogólnopolskiego Finału „Ozłacamy Kasisi”. Podczas finału zaprezentowaliśmy w formie wystawy prace wykonane podczas lekcji, zebraliśmy też kilka przedmiotów pochodzących z Afryki. Mogliśmy także w czasie przerwy zagrać w „memory kasiskie”, wymyślone przez uczennice kl. III C. Zbiórkę pieniędzy przeprowadziły wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Uzbierała nam się piękna kwota:459,59 zł. Podsumowaniem akcji było obejrzenie prezentacji finałowej i zdjęć.

  Udział w akcji „Ozłacamy Kasisi” sprawił nam wiele radości. Pozdrawiamy Fundację Kasisi, a szczególnie gorąco – wychowanków i cudowne Siostry z Kasisi.

   

  Koordynatorki: Barbara Grabowska i Bogumiła Lewicka-Mróz

  Nauczyciele prowadzący lekcje: Barbara Grabowska, Bogumiła Lewicka-Mróz, Agnieszka Kosiorek, Agnieszka Dudziec, Ewa Lubiak.

  Liderzy: Natalia Mateusiak, Edyta Dzwonkowska, Anita Dumała, Joanna Filipiak, Katarzyna Bartkowska, Sandra Piątek, Natalia Fabisiak, Aleksandra Radecka.

  http://zs1goworowo.pl/

  Partnerzy