• Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku

  FINAŁ

  Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” działające w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku   włączyło się  aktywnie w pomoc  dzieciom mieszkającym w  największym  sierocińcu w  Zambii - Kasisi Children’s Home.  Sierociniec prowadzony jest przez siostry zakonne, utrzymuje się z darów ludzi dobrej woli z całego świata. Wolontariusze pod kierunkiem p. Bożeny Sobierajskiej przystąpili do realizacji III edycji projektu „Ozłacamy Kasisi”
  W ramach projektu Wolontariusze:
  •    przygotowali prezentację o Kasisi, którą  przedstawili całej społeczności szkolnej. Przybliżając działalność  Kasisi Children’s Home oraz Fundacji Kasisi.

   

  Samorząd Uczniowski  wraz z opiekunem p. Bożeną Sobierajską w dniu 7 czerwca  2017 roku zorganizował dla uczniów kl. 3a i 3b dyskotekę szkolną pod hasłem DYSKOTEKA  CHARYTATYWNA.  Dyskoteka była bogata w różnorodne atrakcje. Odbyły się pokazy tańca oraz konkursy.

  •    zorganizowano  dla całej społeczności szkolnej loterię fantową 

  Zebrane pieniądze z dyskoteki charytatywnej i loterii fantowej  przekazaliśmy na Sierociniec w Kasisi.
  Zebrano 272 zł. i 62 gr
  Za każdy dar serca – Dziękujemy!!!

   

   

  Partnerzy