• Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego, Warszawa - 2557,16 zł

    16 czerwca odbyła się w naszej szkole Finałowa Prezentacja akcji Ozłacamy Kasisi. Dzieci zaprezentowały swoje prace, które były końcowym wytworem zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych przez nauczycieli w 13 klasach.

    Podczas Finału uczniowie podzielili się ze swoimi kolegami i koleżankami bogatą wiedzą na temat pracy Fundacji Kasisi. Przedstawiły jej główne cele i projekty. Opowiedziały o Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Służebniczki, o dzieciach, dla których sierociniec jest prawdziwym domem. Z dużym wzruszeniem opowiadały historie życia wychowanków z Kasisi. Była to też prawdziwa lekcja geografii i przyrody. W swoich pracach dzieci umieściły wiele pięknych zdjęć, rysunków oraz wiadomości na temat zambijskiej roślinności, zwierząt i fascynujących krajobrazów. Była to dla nas wszystkich lekcja, która opowiadała o pięknie tego kraju. Nauczyła nas wszystkich, jak nieść pomoc innym, pomoc, która nie kosztuje wiele, ale daje wiele radości.

    Partnerzy