• Grace 1M

    Grace urodziła się we wrześniu 2018 r. Trafiła do Kasisi mając zaledwie kilka dni. Ktoś zostawił ją na jednym z osiedli Lusaki.

    Adoptowali materialnie

    Adoptowali duchowo

    Partnerzy