KOMU DZIĘKUJEMY

https://www.fundacjakasisi.pl/sites/default/files/banner/komu_dziekujemy.jpg

Specjalne podziękowania należą się tym, dzięki którym nasza Fundacja może coraz prężniej działać:

Firmie Soltax, która zapewnia nam obsługę księgową naszych fundacyjnych spraw.

Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy, która zapewnia nam obsługę prawną.

Fundacji PZU, ze środków której sfinansowany został zakup specjalistycznej aparatury USG do kliniki "House of Hope" w Sierocińcu w Kasisi pozwalającej na pełną diagnostykę dzieci m.in z wadami serca, chorobami naczyniowymi, ostrymi infekcjami oraz zapewniającej możliwość badań przesiewowych. Ten zakup pomoże nam wcześnie diagnozować nasze dzieci, wdrażać odpowiednie procedury leczenia i wierzymy, ze przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności wśród dzieci w Kasisi.

Fundacji Medicover, dzięki współpracy z którą wyposazamy Kasisi w sprzęt i pomoce do fizjoterapii. 

Parlamentarnemu Zespołowi ds. Afryki Sejm RP oraz Instytutowi Afrykańskiemu za wsparcie finansowe Sierocińca w Kasisi.

Mateuszowi Hołowni za zdjęcia z Kasisi, które możecie oglądać na naszej stronie.

Firmie Yetiz Interactive, która zrobiła naszą stronę internetową.

Firmie eFactor za projekty graficzne do akcji "Ambulans" i projektu "Spiżarnia dla Kasisi".

 

 

 
Partnerzy