Adopcja duchowa

Mark, 1 rok

uzupełnij swoje dane

Te dane nie będą widoczne na stronie

Przyjmuję do wiadomości, że  administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie (04-694) przy ul. Pomiechowskiej 47/14.

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

(a) realizacji umowy darowizny – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

(b) realizowania działań statutowych Fundacji; kontaktu z Tobą i przesłania Ci podziękowań lub informacji o sposobie wykorzystania darowizny oraz  wydania potwierdzenia otrzymania darowizny dla celów podatkowych – co stanowi uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

(c) wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z przekazaniem przez Ciebie darowizny (m. in. rachunkowych, podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

(d) obrony przed ewentualnymi roszczeniami i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z realizacją ww. celów – co stanowi uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) w razie zasubskrybowania przez Ciebie newslettera i najnowszych informacji na temat Fundacji – w celu wysyłki Ci takiego newslettera i informacji – co stanowi uzasadniony interes administratora (polegający na promocji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Fundacją przy realizacji darowizny oraz  pozostałych ww. celów, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji darowizny i wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji z nią związanej, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń. W zakresie otrzymywania newslettera i informacji na temat działalności fundacji – przetwarzanie będzie odbywało się do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu – rezygnacji z newslettera  i informacji na temat fundacji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania darowizny i pozostałych ww. celów.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* - Pola wymagane
Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.

Pilna pomoc potrzebna

Fundusz im. Christophera Sakali

Chcemy, by to zło, jakie wpadło znienacka do życia naszego Domu, wywołało reakcję w postaci czynnego dobra. Założyliśmy Fundusz im. Christophera Sakali. Z jego pomocą wspieramy chorych, w tym dzieci na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace.

 

uzbieranych:
10 816 zł
potrzebujemy:
10 000 zł