• Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP NP w Łodzi

  Otrzymaliśmy pierwsze wsparcie dla Kasisi! Dziękujemy!

  Zadanie nr 1 - Relacje Międzyludzkie

  wsparcie: 198,45zł

  data: 26.05.2017r.

  Poniżej przedstawiamy nadesłaną do nas fotorelację:

  W maju 2017r. Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP NP w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 włączyło się do akcji „Ozłacamy Kasisi". Zbiórkę pieniędzy poprzedziły działania o charakterze edukacyjnym. Nauczyciele dwóch najstarszych grup przeprowadzili dwa zajęcia z cyklu „Niezwykła lekcja prosto z Afryki", podczas których dzieci zapoznały się ze zwyczajami panującymi w Kasisi oraz poznały sztukę rękodzieła w wykonaniu mieszkańców Kasisi. Dzieci wykonały wspólny plakat z hasłem akcji. Zajęcia ukazały dzieciom cel prowadzonej akcji. Uświadomiły jak bardzo życie afrykańskich dzieci różni się od ich życia i jak wiele potrzeb ich rówieśników jest niezaspokojonych. Po przeprowadzonych zajęciach na przedszkolnym korytarzu zostały wystawione puszki, do których dzieci i rodzice mogli wrzucać drobne monety. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzieci bardzo chętnie przynosiły drobne monety i umieszczały je w puszkach. 

   

   

   

  Partnerzy