ANEKS DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI KASISI

OZŁACAMY KASISI VII Edycja

 1. VII Edycja Projektu poświęcona jest tematowi „Woda cenniejsza niż złoto” (dalej jako „VII Edycja”)
 2. Harmonogram:
  • 15 lutego 2021 r.– rozpoczęcie VII Edycji – rozpoczęcie rekrutacji, a po otrzymaniu materiałów przez Koordynatorów, rozpoczęcie prac nad realizacją zadań,
  • 14 stycznia 2022 r.– końcowy termin zbierania środków finansowych przez Uczestników w ramach VII Edycji,
  • 7 lutego 2022 r. – do tego czasu należy wpłacić na konto Fundacji środki zebrane podczas kiermaszu/zbiórki,
  • 16 lutego 2022 r. ogłoszenie zwycięzców na Facebooku Fundacji Kasisi,
  • 16 – 28 lutego 2022 r. – wysyłka certyfikatów do wszystkich Uczestników VII Edycji oraz wysyłka nagród do Szkół zwycięskich.
 3. Po zgłoszeniu udziału Koordynator otrzyma od Organizatora wiadomość na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i linkami do pobrania materiałów dydaktycznych. Będą to:
  • scenariusze lekcji,
  • karta obserwacji zużycia wody (zadanie domowe)
  • zadanie „Porównaj obrazki” oraz rebus dla przedszkoli i klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
  • prezentacja multimedialna dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych.
 4. Organizator wyśle za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny również puszkę do zbiórki, identyfikator oraz balony.
 5. Projekt składa się z trzech zadań:
  • zadanie 1: przeprowadzenie lekcji na temat przyczyn kryzysu wodnego na świecie, jego konsekwencjii metod oszczędzania wody oraz przesłanie relacji z lekcji celem publikacji na Stronie internetowej Organizatora,
  • zadanie 2 dla przedszkoli i klas 1 – 3 szkół podstawowych: zrobienie plakatu, rysunku lub komiksu dotyczącego oszczędzania wody oraz przesłanie zdjęcia wykonanej pracy celem publikacji na Stronie internetowej Organizatora,

lub

 • zadanie 2 dla klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich: napisanie opowiadania, narysowanie komiksu/plakatu lub nakręcenie krótkiego filmiku wraz z umieszczeniem go na Facebooku lub Instagramie na profilu przynajmniej jednego Uczestnika Projektu dot. kryzysu wodnego na świecie, jego konsekwencji lub metod oszczędzania wody,
 • zadanie 3: przeprowadzenie zbiórki na rzecz Fundacji i przekazanie zebranych środków na konto Fundacji.

6. W zakresie realizacji Projektu „Ozłacamy Kasisi” możliwe jest również dokonywanie darowizn, na warunkach określonych w Regulaminie, poprzez podstronę danej szkoły znajdującą się na stronie internetowej: www.fundacjakasisi.pl/ozlacamy-kasisi/2020-2021/

  • Darowizn – w ramach Projektu – można dokonywać wyłącznie w formie środków finansowych
  • Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  • Darowizny, o której mowa w pkt 6. Aneksu, nie podlegają zwrotowi.
  • Wpłat darowizn, w postaci środków pieniężnych, można dokonać poprzez podstronę danej szkoły znajdującą się na stronie internetowej: www.fundacjakasisi.pl/ozlacamy-kasisi/2020-2021/, za pomocą płatności elektronicznych lub przelewu bankowego dokonanego na rachunek bankowy Fundacji KASISI prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o nr: 48 1090 1883 0000 0001 2101 3122 zgodnie z wygenerowanymi automatycznie na stronie danymi do przelewu.
Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.

Pilna pomoc potrzebna

Fundusz im. Christophera Sakali

Chcemy, by to zło, jakie wpadło znienacka do życia naszego Domu, wywołało reakcję w postaci czynnego dobra. Założyliśmy Fundusz im. Christophera Sakali. Z jego pomocą wspieramy chorych, w tym dzieci na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace.

 

uzbieranych:
8 426 zł
potrzebujemy:
10 000 zł