adopcja materialna

Dominic, 15 lat

uzupełnij swoje dane

Te dane nie będą widoczne na stronie

Wybierz kwotę miesięcznego wsparcia

wybierz sposób płatności

* Wpłata comiesięczna: Ustaw comiesięczne zlecenie. Jeśli będziesz chciał zrezygnować, daj nam znać.
/

Odbiorcą moich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Fundacji w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest
dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie (04-
  694) przy ul. Pomiechowskiej 47/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
  przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457951, NIP: 9522124295, REGON: 146626628
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą
  elektroniczną: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz
  przesyłania podziękowań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora to dane zwykłe: imię, nazwisko, dane
  kontaktowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze strony internetowej www po przekazaniu przez
  Pana/Panią datku.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie
  swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do
  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
  przenoszenia danych.
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią
  istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i
  nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Odbiorcą moich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie (04-694) przy ul. Pomiechowskiej 47/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457951, NIP: 9522124295, REGON: 146626628
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, subskrypcji newslettera, czyli otrzymywania najnowszych informacji o Fundacji Dobra Fabryka i Fundacji Kasisi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

dodaj swoje zdjęcie

Dodane zdjęcie pojawi się w albumie opiekunów na profilu Twojego dziecka. W sytuacji braku zdjęcia pokażesz się jako Anonimowy Darczyńce.
Te dane będą widoczne na stronie
* - Pola wymagane
Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.