Adopcja duchowa

Luckson, 6 lat

uzupełnij swoje dane

Te dane nie będą widoczne na stronie

Odbiorcą moich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie
przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie (04-694)
  przy ul. Pomiechowskiej 47/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, pod numerem KRS: 0000457951, NIP: 9522124295, REGON: 146626628,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą
  elektroniczną: [email protected]
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż
  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody,
 4. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie Adoptuj z sercem,
  prowadzonego przez Administratora na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie Adoptuj z
  sercem. W każdej chwili ma Pan/i prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  które przetwarzane są na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze strony internetowej www po wypełnieniu przez
  Panią/Pana formularza,
 7. Ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
  sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
  sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych następuje
  niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich
  obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania
  informacji na podstawie przepisów prawa, a także podmiotu świadczące na rzecz Administratora usługi
  księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i
  informatyczne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
  profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią
  istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i
  nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Odbiorcą moich danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Fundacji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kasisi z siedzibą w Warszawie (04-694) przy ul. Pomiechowskiej 47/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457951, NIP: 9522124295, REGON: 146626628
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, subskrypcji newslettera, czyli otrzymywania najnowszych informacji o Fundacji Dobra Fabryka i Fundacji Kasisi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
* - Pola wymagane
Bądź z nami w kontakcie!

Newsletter

Niezwykłe relacje i zdjęcia, ciekawostki o tym, jak zmienia się Kasisi, co dzieje się wokół naszych projektów i w siostrzanej fundacji – Dobrej Fabryce. Dołącz już teraz, a nie przeoczysz żadnego ważnego wydarzenia.

Pilna pomoc potrzebna

Fundusz im. Christophera Sakali

Chcemy, by to zło, jakie wpadło znienacka do życia naszego Domu, wywołało reakcję w postaci czynnego dobra. Założyliśmy Fundusz im. Christophera Sakali. Z jego pomocą wspieramy chorych, w tym dzieci na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace.

 

uzbieranych:
8 389 zł
potrzebujemy:
10 000 zł